Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů popisují pravidla pro zpracování informací o vás, včetně osobních údajů a cookies, tj. cookies.


1. Obecné informace

 1. Tyto zásady se vztahují na webové stránky provozované na adrese URL: power-casino-online.com.
 2. Provozovatelem webové stránky a správcem osobních údajů je: Mary Fant.
 3. E-mailová kontaktní adresa provozovatele: [email protected].
 4. Provozovatel je správcem vašich osobních údajů ve vztahu k údajům poskytnutým dobrovolně na webových stránkách.
 5. Web používá osobní údaje k následujícím účelům:
  1. Spuštění systému komentářů.
  2. Prezentace nabídky nebo informací.
 6. Web získává informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  1. Prostřednictvím dobrovolně zadávaných údajů do formulářů, které se zadávají do systémů Provozovatele.
  2. Ukládáním souborů cookie do koncových zařízení (tzv. „Cookies“).

2. Vybrané způsoby ochrany dat používané Provozovatelem

 1. Místa přihlášení a zadávání osobních údajů jsou chráněna v přenosové vrstvě (certifikát SSL). V důsledku toho jsou osobní údaje a přihlašovací údaje zadané na webových stránkách šifrovány v počítači uživatele a lze je číst pouze na cílovém serveru.
 2. Za účelem ochrany dat Provozovatel pravidelně vytváří záložní kopie.
 3. Důležitým prvkem ochrany dat je pravidelná aktualizace veškerého softwaru používaného Provozovatelem ke zpracování osobních údajů, což zejména znamená pravidelné aktualizace programovacích komponent.

3. Hosting

 • Web je hostován (technicky udržován) na serveru provozovatele: jiné společnosti.

4. Vaše práva a další informace o tom, jak data používat

 1. V některých situacích má Správce právo předat Vaše osobní údaje dalším příjemcům, pokud je to nutné k plnění smlouvy s Vámi uzavřené nebo ke splnění povinností Správce. To platí pro tyto skupiny příjemců:
  1. provozovatelé systému komentářů.
 2. Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem po dobu, která je nezbytná k výkonu souvisejících činností uvedených v samostatných předpisech (např. O účetnictví). Pokud jde o marketingové údaje, nebudou tyto údaje zpracovávány déle než 3 roky.
 3. Máte právo požadovat od správce:
  1. přístup k vašim osobním údajům,
  2. napravit je,
  3. vymazání,
  4. omezení zpracování,
  5. a přenositelnost dat.
 4. Máte právo vznést námitku proti zpracování uvedenému v bodě 3.3 c) proti zpracování osobních údajů za účelem plnění oprávněných zájmů sledovaných Správcem, včetně profilování, přičemž právo vznést námitku nelze uplatnit, pokud existují zákonné oprávněné důvody pro zpracování vašich zájmů, práv a svobod, zejména zakládání, vyšetřování nebo obhajování nároků.
 5. Proti postupu Správce se lze odvolat u prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.
 6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro provoz webových stránek.
 7. Ve vztahu k vám mohou být přijímána opatření spočívající v automatizovaném rozhodování, včetně profilování za účelem poskytování služeb podle uzavřené smlouvy a za účelem provádění přímého marketingu ze strany Správce.
 8. Osobní údaje nejsou přenášeny ze třetích zemí ve smyslu ustanovení o ochraně osobních údajů. To znamená, že je neposíláme mimo Evropskou unii.

5. Informace ve formulářích

 1. Web shromažďuje informace poskytnuté dobrovolně uživatelem, včetně osobních údajů, jsou -li poskytnuty.
 2. Web může ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa).
 3. Webová stránka může v některých případech ukládat informace usnadňující propojení údajů ve formuláři s e-mailovou adresou uživatele, který formulář vyplňuje. V takovém případě se e-mailová adresa uživatele zobrazí uvnitř adresy URL stránky obsahující formulář.
 4. Údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. Za účelem zpracování požadavku na službu nebo obchodního kontaktu, registrace služby atd. Pokaždé kontext a popis formuláře jasně informuje o tom, co se používá pro.

6. Protokoly správce

 • Informace o chování uživatelů na webových stránkách mohou podléhat přihlášení. Tyto údaje se používají ke správě webových stránek.

7. Relevantní marketingové techniky

 1. Provozovatel používá statistickou analýzu návštěvnosti webových stránek prostřednictvím Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Provozovatel neposkytuje provozovateli této služby osobní údaje, ale pouze anonymizované informace. Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení uživatele. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromažďované reklamní sítí Google, může uživatel zobrazit a upravit informace odvozené ze souborů cookie pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Provozovatel používá techniky remarketingu, které umožňují přiřadit reklamní sdělení k chování uživatele na webových stránkách, což může vyvolávat iluzi, že k jeho sledování jsou použity osobní údaje uživatele, ale v praxi se od Provozovatele k provozovatelům reklamy nepřenáší žádné osobní údaje. Technologickou podmínkou pro takové činnosti je povolení cookies.
 3. Provozovatel používá Facebook pixel. Tato technologie znamená, že Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA) ví, že daná osoba na ní registrovaná používá Webové stránky. V tomto případě vychází z údajů, pro které je sám správcem, Provozovatel neposkytuje Facebooku žádné další osobní údaje. Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení uživatele.
 4. Provozovatel používá řešení, které studuje chování uživatelů vytvářením tepelných map a zaznamenáváním chování na webových stránkách. Tyto informace jsou před odesláním provozovateli služby anonymizovány, aby nevěděl, o jakou fyzickou osobu se jedná. Nezaznamenávají se zejména hesla a další osobní údaje.
 5. Provozovatel používá řešení, které automatizuje provoz webových stránek ve vztahu k uživatelům, např. Které může uživateli zaslat e -mail po návštěvě konkrétní podstránky za předpokladu, že souhlasil s přijímáním obchodní korespondence od provozovatele.
 6. Provozovatel může využívat profilování ve smyslu ustanovení o ochraně osobních údajů.

8. Informace o cookies

 1. Web používá cookies.
 2. Soubory cookie (tzv. „Cookies“) jsou data IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele Webové stránky a jsou určeny k používání stránek Webové stránky. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 3. Subjekt, který umísťuje cookies na koncové zařízení Uživatele Webové stránky a získává k nim přístup, je provozovatel Webových stránek.
 4. Cookies se používají k následujícím účelům:
  1. udržování relace uživatele Webu (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu;
  2. dosažení cílů stanovených výše v části „Důležité marketingové techniky“;
 5. Web používá dva základní typy cookies: relační cookies a trvalé cookies. Relační cookies jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé cookies jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo dokud nejsou Uživatelem odstraněny.
 6. Software pro procházení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládání souborů cookie do koncového zařízení Uživatele. Uživatelé webových stránek mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje mazání cookies. Soubory cookie je také možné automaticky blokovat. Podrobné informace o tomto tématu najdete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.
 7. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
 8. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení uživatele webových stránek mohou využívat také subjekty spolupracující s provozovatelem webových stránek, zejména následující společnosti: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA), Twitter ( Twitter Inc. se sídlem v USA).

9. Správa cookies – jak v praxi vyjádřit a odvolat souhlas?

 1. Pokud si uživatel nepřeje dostávat cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Vyhrazujeme si, že deaktivace cookies nezbytných pro ověřovací procesy, zabezpečení, udržování uživatelských preferencí může ztěžovat a v extrémních případech může bránit používání webových stránek.
 2. Chcete -li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte ze seznamu níže webový prohlížeč, který používáte, a postupujte podle pokynů:

Mobilní zařízení:

Tato šablona zásad byla zdarma vytvořena pro informační účely na základě našich znalostí, průmyslových postupů a zákonných ustanovení platných od 2018-08-14. Před použitím šablony na webu doporučujeme zkontrolovat šablonu zásad. Vzorec vychází z nejběžnějších situací na webových stránkách, ale nemusí odrážet úplnou a přesnou specifičnost vašeho webu. Vygenerovaný dokument si pečlivě přečtěte a v případě potřeby jej přizpůsobte své situaci nebo vyhledejte právní radu. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky používání tohoto dokumentu, protože pouze vy máte vliv na to, zda jsou všechny informace v něm obsažené pravdivé. Mějte také na paměti, že i ty nejlepší zásady ochrany osobních údajů jsou pouze jedním z prvků vašeho zájmu o osobní údaje a soukromí uživatelů na webových stránkách.